Hemelwaterzorgplicht

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (regen, sneeuw en hagel)[1]. Er zijn verschillende manieren waarop we dat doen. Hemelwater kan gezamenlijk met het afvalwater via een gemengd rioolstelsel afgevoerd worden. Een meer duurzame en klimaatbestendigere manier om hemelwater te verwerken is gescheiden inzameling. Dan wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater ingezameld en/of afgevoerd. Het schone hemelwater gaat niet naar de zuivering, maar wordt lokaal geïnfiltreerd of geloosd.

Het waterschap is verantwoordelijk voor een goede afvoer van het water: zij zorgen ervoor dat stedelijk water weg kan stromen. Bijvoorbeeld door het schoonhouden van watergangen. Daarnaast is het waterschap ook verantwoordelijk voor waterkwaliteit.

Voor meer informatie over de hemelwaterzorgplicht verwijzen we door naar de website van de Rijksoverheid over dit onderwerp.

  • 1 De gemeentelijke zorg voor het beheer van afvloeiend hemelwater heeft betrekking op het afvloeiend hemelwater van openbaar terrein en als het niet anders kan afvloeiend hemelwater van particulier terrein (Bron: Rijkswaterstaat/ Kenniscentrum InfoMil).