Bergende puinverharding en waterberging ’t Harde, gemeente Elburg

In ’t Harde ontstond regelmatig wateroverlast na heftige buien. We hebben dit kunnen oplossen door een aantal maatregelen. Het regenwater wordt geborgen in een waterbergende puinverharding. Mocht deze bergende puinverharding zijn maximale volume hebben bereikt, dan wordt het hemelwater bovengronds afgevoerd naar een wadi met een capaciteit van 3000 (m3). Wanneer de wadi vol raakt, wordt het hemelwater afgevoerd met een nieuw aangelegd transportriool dat afvoert naar een watergang richting het Veluwemeer.

Deze wadi en zijn locatie is het resultaat van een proces met de gemeente, een projectontwikkelaar en buurtbewoners. De wadi is namelijk aangelegd in een inbreidingslocatie, die aanvankelijk veel weerstand opriep. Door samen met een nieuwe blik naar de locatie te kijken is een win-winsituatie gecreëerd. Het groene karakter van de locatie werd behouden, de gemeente hoefde geen dure ondergrondse bergingskelder te bouwen en de projectontwikkelaar kon een goed verkoopbaar complex leveren.