Beschermen kwaliteit van grondwater

De gemeenten Elburg en Oldebroek hebben een grondwaterbeschermingsgebied binnen de grenzen. Daar wordt grondwater gewonnen om er drinkwater van te maken. De zorg voor de bescherming van het grondwater als bron voor drinkwater is verankerd in wet- en regelgeving. Elke overheid, van lokaal tot nationaal, heeft daar verantwoordelijkheden. Drinkwaterbedrijf, provincie en gemeenten nemen waar nodig maatregelen om de grondwaterkwaliteit te beschermen. De afspraken per waterwinning zijn vastgelegd in een gebiedsdossier en uitvoeringsprogramma.

Van bewoners en organisaties wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels die gelden in het grondwaterbeschermingsgebied. Op Beschermjedrinkwater.nl is meer informatie over drinkwaterwinning te vinden. Doe de postcodecheck en lees wat u kunt doen om ons drinkwater te beschermen.