Optimalisatie afvalwatersysteem

We hebben de ambitie om ons afvalwatersysteem verder te optimaliseren. Dat doen we onder andere door ervoor te zorgen dat er minder schoon (hemel)water naar de rioolwaterzuivering afgevoerd wordt. Schoon (hemel)water maakt een groot deel uit van het water dat in een gemengd riool afgevoerd wordt. Het is relatief schoon en hoeft daarom niet naar de rioolwaterzuivering. We behouden dat water liever lokaal, om bijvoorbeeld het grondwater aan te vullen of vijvers of sloten te vullen. Deze ambitie sluit naadloos aan bij de ambitie om de openbare ruimte duurzaam in te richten. Door water lokaal meer ruimte te geven door het vast te houden en te infiltreren zijn we beter voorbereid op weersextremen en zorgen we voor minder droogte en hitte in het stedelijk gebied.

Wanneer het rioolstelsel overbelast is, wat meestal gebeurt bij hevige regenbuien, storten we over. Het te veel aan water wordt, ongezuiverd, geloosd op oppervlaktewater. Dat is niet goed voor de kwaliteit van dat oppervlaktewater. Daarom willen we dat zo veel mogelijk beperken.

Meten en monitoren geeft ons inzichten die kunnen leiden tot verbeteringen aan ons afvalwatersysteem, zoals minder overstorten. De komende planperiode gebruiken we om de gemeten data ook daadwerkelijk te gebruiken en te verwerken tot informatie. We krijgen daarmee inzicht in de werking van het systeem en vervolgens inzicht in kansen ter optimalisatie. Dit doen we parallel aan de actualisatie van de basisrioleringsplannen, waardoor we de uitkomsten van modelberekeningen kunnen toetsen aan de metingen in de praktijk.

Een concrete toepassing waarbij inzicht uit meetdata van groot belang is, is het verminderen van de piekafvoeren naar zuivering Hattem door een slimme sturing op de aanvoerende gemalen. Dit wordt komende planperiode uitgewerkt.