Waarom een beleids- en beheerplan Water en Riolering?

Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd, als het gaat om de (afval)waterketen in de gemeente: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. Deze zorgplichten vormen de basis van het gemeentelijk waterbeleid, dat we vastleggen in dit beleids- en beheerplan Water en Riolering.

Het werk van het waterschap is onlosmakelijk verbonden aan dat van de gemeenten. Het waterschap verzorgt namelijk de zuivering van het ingezamelde afvalwater en het beheer van het oppervlaktewater.

Daarom hebben we met vier gemeenten en het waterschap Vallei en Veluwe de handen ineengeslagen. We stellen samen een beleids- en beheerplan Water en Riolering op. Wij beschouwen de (afval)waterketen als één geheel en in interactie met het oppervlaktewater en de omgeving. Daarom is het een logische stap om gezamenlijk beleid op te stellen.