Samenwerking

Als het gaat om samenwerking, dan stellen we ons de volgende doelen. Op de volgende pagina's lichten we onze strategie om er te komen toe.

  • Samenwerking met stakeholders: samenwerken met partners, bewoners en organisaties om onze gezamenlijke doelen te behalen.

  • Doelmatige samenwerking: maatschappelijke kosten besparen door samen te werken.