Maatregelen Communicatie

 

Maatregel

Thema

Type

C1

Waterloket onderbrengen bij Veluwe Duurzaam

  

BO

C2

Gezamenlijk optrekken: groen/blauwe schoolpleinen? Subsidie?

  

B

C3

Regels voor afgekoppeld gebied regelmatig communiceren

  

BO

C4

Regentonactie organiseren ter gelegenheid van lancering AWKP

  

BO

C5

Subsidie klimaatadaptatie

  

B

C6

Educatieve wadi’s realiseren

  

BO

C7

Experts inzetten voor educatie aan inwoners

  

BO

C8

Aansluiten bij bestaande alternatieven wat betreft communicatie rondom wateropgaven

  

B

Legenda: 
Thema: Volkgezondheid, klimaatadaptatie, Communicatie en Educatie, Circulariteit
Type: O = Onderzoek, B= Beleid, BO = Beheer en Onderhoud

Toelichting

De in deze paragraaf genoemde maatregelen zijn voorbeelden waar we mee aan de slag willen. Daarnaast benutten we gaandeweg de kansen die zich voordoen om te communiceren over de thema’s binnen onze visie en daarbij maken we gebruik van het platform van Veluwe Duurzaam.

We communiceren óók over alle relevante zaken die voortvloeien uit de andere maatregelentabellen. Voor de leesbaarheid zijn die maatregelen hier niet herhaald.