Vasthouden gebiedseigen water

We zetten zoveel mogelijk in op het vasthouden van gebiedseigen water en het terugbrengen van water in de bodem. Op deze manier sparen we water voor tijden van droogte. Tegelijkertijd helpt dit ons ook om beter om te gaan met een tijdelijk teveel aan water. Het hemelwater dat wordt afgekoppeld van de riolering (zie ook de pagina over hemelwater.) komt beschikbaar voor infiltratie of aanvulling van het stedelijk oppervlaktewater. Het water geven we terug aan het oppervlakte-en grondwatersysteem en hiermee sluiten we lokale (water)kringlopen.

We stimuleren onze inwoners om bij te dragen aan het vasthouden van gebiedseigenwater. Dat doen we met behulp van financiële prikkels.