Afvalwaterzorgplicht

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van stedelijk afvalwater. Traditioneel doen we dit door het aanleggen en onderhouden van een rioleringsstelsel. Dat stelsel vervoert afvalwater van huishoudens en bedrijfspanden naar de waterzuivering. De laatste jaren hebben we ook aandacht voor decentrale waterzuivering, waarbij afvalwater lokaal gezuiverd en hergebruikt of geloosd wordt. Vanaf de waterzuivering heeft het waterschap de verantwoordelijkheid over het afvalwater. Zij zuiveren het afvalwater en verwerken het schone water daarna.

Voor meer informatie over de afvalwaterzorgplicht verwijzen wij door naar de website van de Rijksoverheid over dit onderwerp.