Hemelwater ondergronds vasthouden in centrum van Hattem

In het centrum van Hattem zijn waterbergende kratten onder de verharding aangebracht. Deze kratten vangen hemelwater op, wat vervolgens gebruikt wordt voor de irrigatie van de aanwezige bomen. Het hemelwater dat opgevangen wordt komt van het dak van de kerk in het centrum van Hattem.

Het ondergronds bergen van hemelwater heeft in deze situatie drie belangrijke voordelen:

  • De kans op wateroverlast bij (extreme) buien wordt kleiner. Het water hoeft nu immers niet via de straat afgevoerd te worden.

  • Het vermindert het watertekort voor de bomen. De bomen maken gebruik van het opgeslagen hemelwater, waardoor water geven minder nodig is.

  • Het systeem maakt het mogelijk om bomen te laten groeien tussen de verharding. Bomen bieden koelte en schaduw, waardoor ze de leefomgeving (vooral zomers) prettiger en gezonder maken.