Wat willen we?

In dit hoofdstuk lichten we toe wat we willen bereiken de komende jaren. Onze visie en ambities zijn als volgt:

Wij voeren de zorg voor de afvalwaterketen zó uit dat de volksgezondheid wordt beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het milieu wordt voorkomen. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, een minimale kwetsbaarheid van de organisaties en houden de maatschappelijke kosten hiervoor zo laag mogelijk.

Wij kijken vanuit een integrale blik naar de afvalwaterketen, we werken met andere (beleids)disciplines doelmatig samen aan de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, wateroverlast en circulariteit (zie tekstkader). We werken samen aan een toekomstbestendige keten. We verbinden verschillende belangen en oplossingsrichtingen kansrijk met elkaar.

Bij ons integrale denken hoort ook de benadering van de afvalwaterketen als ware het één systeem. Dit systeem beheren en onderhouden wij als ware er één beheerder. Wij zien waterpartnerschap tussen de betrokken organisaties als een uitgangspunt.

We onderscheiden vier thema’s, die gebaseerd zijn op onze visie. Deze thema’s vormen op hun beurt weer de basis van onze strategie. Ze helpen inzichtelijk te maken waar wij ons de aankomende jaren op zullen focussen.

  • Gezondheid

  • Klimaatadaptatie

  • Communicatie & educatie

  • Energie & grondstoffen

Klik op 'volgende' om naar het eerste thema te gaan.