Energie & grondstoffen

Onze lineaire manier van denken over ‘nemen-maken-weggooien’ maakt plaats voor de circulaire economie waar voorkomen, verminderen en hergebruiken van grondstoffen centraal staan. Ook (afval)water speelt daarin een rol: in afvalwater zitten allerlei stoffen, die na de juiste behandeling gebruikt kunnen worden als grondstof. Zo worden op diverse plaatsen in Nederland fosfaat en cellulose uit het afvalwater teruggewonnen. Ook kan schoon water gezien worden als grondstof uit de afvalwaterzuivering, in te zetten in het lokale watersysteem. Dit zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit, de biodiversiteit en dus de leefomgeving in het algemeen.

We onderzoeken en benutten kansen om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. In het kader van de energietransitie kijken we naar de mogelijkheden van riothermie en aquathermie.