Gezondheid

Riolering is voor ons een vanzelfsprekendheid, die aan ons zicht onttrokken is. Zolang alles goed gaat, merken we er in ons dagelijks leven niets van. Alleen wanneer er incidenteel iets misgaat, worden we geconfronteerd met onze riolering. Bijvoorbeeld door een verstopping, of als het zo hard regent dat het (hemel)water niet snel genoeg afgevoerd wordt en op straat blijft staan.

Tóch is de riolering één van de belangrijkste medische doorbraken van de afgelopen anderhalve eeuw (zie artikel). De volksgezondheid was de aanleiding voor de aanleg van riolering en het hebben daarvan heeft miljoenen mensenlevens gered.

Volksgezondheid is ook vandaag de dag nog het voornaamste thema en doel van de riolering. Alle drie de wettelijke gemeentelijke (water)zorgplichten hebben dan ook een link met het gezondheidsaspect:

  • De doelmatige inzameling en het transport van het stedelijke afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, eventueel gemengd met hemelwater of grondwater), dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen;

  • De doelmatige verwerking van afvloeiend hemelwater (van daken en verharde oppervlakken in stedelijk gebied) waarvan de houder zich wil ontdoen;

  • Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, mits met doelmatige maatregelen, voor de aan de grond gegeven bestemming.

We streven naar een doelmatig beheer van de afvalwaterketen, waarin gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk beperkt worden. Inwoners en bezoekers van onze gemeenten mogen niet in contact komen met ongezuiverd afvalwater als gevolg van disfunctioneren van het systeem.

Foto header: inzameling van ontlasting met zogenaamde stronttonnetjes rond 1920. Deze inzameling werd later vervangen door riolering. Bron: NEMO Kennislink.