Communicatie & educatie

De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het afvoeren en verwerken van afvalwater. Zij zijn echter voor een deel afhankelijk van andere partijen voor het succes daarvan. Inwoners en organisaties zijn van grote invloed op de waterketen en we verwachten dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. Inwoners en organisaties spelen bijvoorbeeld een rol in:

  • Watergebruik: verstandig omgaan met drinkwater: beschermjedrinkwater.nl

  • Kwaliteit van het (oppervlakte)water: voorkomen van illegale lozingen, verantwoord gebruik van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen

  • Verontreiniging van het afvalwater: geen vochtig toiletpapier of medicijnen door het toilet spoelen

  • Ontlasten van het rioleringsstelsel: afkoppelen op eigen terrein

  • Minder hitte en betere wateropname door vergroenen terrein

Om betrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren bij inwoners en organisaties zetten we in op communicatie en educatie. We streven daarbij naar een goede wisselwerking tussen de verantwoordelijkheden van de gemeente en die van haar bewoners. Samen met de regio stellen we financiële prikkels ter beschikking om de participatie te ondersteunen.