Hoe gaan we er komen?

De uitdagingen die op ons afkomen, zorgen voor grote veranderingen. De effecten van die veranderingen zijn complex en onzeker. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen ten opzichte van de duurzame, ruimtelijke ontwikkeling, inrichting, gebruik en beheer van onze leefomgeving en de rol van water daarin.

Dit noemen wij het ‘nieuwe waterdenken’, dit zorgt niet alleen voor droge voeten en schoon water. Het nieuwe waterdenken verbindt water ook aan klimaatverandering, aan de energietransitie, aan de circulaire economie, aan de bovengrond en de diepe ondergrond en bovenal aan de partners in onze maatschappij. Het nieuwe waterdenken vraagt dus om een integrale benadering.

Op de volgende pagina's bespreken we de strategie waarmee we onze visie en ambities gaan verwezenlijken. Dit doen we aan de hand van de gemeentelijke zorgplichten (afvalwater, hemelwater, grondwater), aangevuld met twee andere belangrijke onderwerpen: samenwerking en communicatie. De thema’s uit onze visie zijn hierin verwerkt.