Maatregelen Hemelwater

 

Maatregel

Thema

Type

H1

Beleid klimaatbestendig (her)ontwikkelen vastleggen in verordeningen

  

B

H2

Waterstructuurplannen opstellen

  

B

H3

Afkoppelkansen/opgave actualiseren en opnemen in waterstructuurplannen

  

O

H4

BRP’s actualiseren

  

B

H5

Risico’s op wateroverlast bij extreme neerslag waar nodig beter inzichtelijk maken, door middel van 2D-modellering en rekening houdend met de interactie met het oppervlaktewater

  

O

H6

Risicodialogen voeren: welk risiconiveau accepteren we, wat is onze maatstaf voor een klimaatbestendige inrichting?

  

O

H7

Wijkgerichte (afkoppel)plannen opstellen op basis van het waterstructuurplan

  

B

H8

Nieuwe riolering ontwerpen op Bui09

  

BO

H9

Hemelwaterverordening opstellen

  

B

Legenda: 
Type: O = Onderzoek, B= Beleid, BO = Beheer en Onderhoud

Toelichting

De waterstructuurplannen stellen we op binnen nu en 3 jaar. Daarmee wordt de opgave, wat nodig is om in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn, concreet. Zo nodig actualiseren we daarna de kostendekkingsplannen.

In de kostendekkingsplannen bij dit programma zijn voor de korte termijn de concreet geplande (afkoppel)projecten opgenomen. Voor de langere termijn is voor ‘afkoppelen en klimaatbestendig herinrichten’ een vast bedrag per jaar opgenomen. Daarmee zijn we flexibel om daar waar kansen zich voor doen ‘mee te liften’ met projecten die vanuit andere thema’s geïnitieerd worden.