Wat gaan we doen?

Elke gemeente en het waterschap nemen lokaal maatregelen. De basisopgave is om het bestaande stelsel goed te beheren en wanneer nodig te renoveren/vervangen, verbeteren of te optimaliseren. Maar er wordt ook geïnvesteerd in nieuwe projecten. Dit hoofdstuk geeft overzichtelijk weer welke maatregelen de vier gemeenten nemen in de aankomende planperiode. Deze maatregelen dragen bij aan een toekomstbestendige waterketen en zijn deels gebaseerd op de strategie.

Op deze pagina zijn de belangrijkste maatregelen opgenomen die meestal voor meerdere gemeenten gelden. Deze zijn onderscheiden naar Onderzoek (O), Beleid (B) en Beheer en Onderhoud (BO) en er is aangegeven bij welk thema uit onze visie deze hoort. We nemen in onze kostendekkingsplannen een jaarlijks bedrag op voor onderzoek. Daaruit kunnen de onderzoeken die nodig zijn om onze visie te verwezenlijken bekostigd worden. De onderzoeken worden deels gezamenlijk uitgevoerd en deels individueel per gemeente.