Raadhuisplein Oldebroek en omgeving afgekoppeld van riool

Bewoners van de Van Asch van Wijcklaan zagen het elke keer opnieuw: ‘Als het hard regent, verandert onze straat in een beek’. Ook andere straten in de omgeving van het Raadhuisplein in Oldebroek hadden veel te maken met wateroverlast. Omdat het gemeentehuis en het Raadhuisplein gerenoveerd moesten worden, was het daarom een logische stap om meteen ook maatregelen te nemen tegen deze wateroverlast. Het hele gebied is daarom afgekoppeld van het riool.

Het resultaat is een mooi, samenhangend en fijn leefgebied maken. Dat betekent ook dat de bewoners niet meer te maken krijgen met wateroverlast.

Bron van dit artikel: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.