Communicatie

Inwoners en organisaties zijn belangrijke partners van de gemeenten en het waterschap als het gaat om de waterketen. Veel van de maatregelen die de gemeenten en het waterschap nemen om bijvoorbeeld klimaatbestendig te worden, de waterkwaliteit te waarborgen of droogte tegen te gaan zijn voor succes afhankelijk van inwoners en organisaties. Een deel van de verantwoordelijkheid leggen de gemeenten formeel bij de inwoners en organisaties, zoals de bergingseisen bij het vergroten van verhard oppervlak. Bij andere maatregelen wordt een beroep gedaan op bewustwording en welwillendheid van inwoners en organisaties. In beide gevallen is communicatie tussen de gemeenten (en het waterschap) en inwoners en organisaties van groot belang.

Daarom zetten wij in op twee strategieën: we communiceren helder naar inwoners en organisaties en we creëren bewustwording door educatie op waterthema’s.

  • Heldere communicatie: helderheid wat inwoners en organisaties van gemeenten en waterschap kan verwachten en duidelijk maken welke verantwoordelijkheden bewoners en organisaties zelf hebben.

  • Educatie op waterthema’s: bewustwording van organisaties en inwoners over hun eigen rol in klimaatadaptatie en bescherming van de waterkwaliteit.