Wie doet wat?

Wie is er verantwoordelijk voor welk deel van de afvalwaterketen? Dat lichten we hier toe. Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd, als het gaat om de (afval)waterketen in de gemeente:

  • de afvalwaterzorgplicht;

  • de hemelwaterzorgplicht;

  • de grondwaterzorgplicht.

Deze zorgplichten vormen de basis van ons beleid rondom de waterketen. Voor dit plan voegen we ook oppervlaktewater toe, omdat dit een direct raakvlak heeft met de afvalwaterketen. Op de volgende pagina's beschrijven we per categorie wie verantwoordelijk is.