Waar staan we?

We hebben veel van onze doelen uit de vorige planperiode behaald. Deze resultaten illustreren we met een aantal aansprekende voorbeelden van uitgevoerde maatregelen.

  • Afkoppelen bedrijfspanden Celavita en Pluko, gemeente Oldebroek

  • Raadhuisplein Oldebroek en omgeving afgekoppeld van riool

  • Bergende puinverharding en waterberging ’t Harde, gemeente Elburg

  • Waterberging onder het parkeerterrein van de Dorpskerk in Elspeet, gemeente Nunspeet

  • Hemelwater ondergronds vasthouden in centrum van Hattem, gemeente Hattem