Grondwater

We hebben voor grondwater de volgende doelen. Lees verder voor onze strategie als het gaat om grondwater.

  • Structurele grondwateroverlast aanpakken: in stedelijk gebied pakken we eventuele structurele grondwateroverlast aan en voorkomen we overlast bij nieuwe ontwikkelingen door het hanteren van een passende ontwateringsdiepte en bouwpeil. Daarbij houden we rekening met gevoelige gebieden (kwel- en fluctuatiezones).

  • Vasthouden gebiedseigen water: om onze drinkwatervoorziening te beschermen en ons voor te bereiden op tijden van droogte zetten we zoveel mogelijk in op het vasthouden van gebiedseigen water en het terugbrengen van water in de bodem.

  • Beschermen van kwaliteit van grondwater: ten behoeve van onze drinkwatervoorziening beschermen we onze de kwaliteit van ons grondwater.